quinta-feira, 19 de novembro de 2015

Deixamos marcas


"Deixamos marcas por onde
passamos... Uns deixam pegadas,
outros... promessas... e eu,
deixo flores."
Luandrade